WordPress 網頁設計

安裝、主題及網頁設計、客製化、維護、移轉、修復等服務
 • 入門WP主機

  • 1 GB SSD磁碟
   1個網站
   -
   20 GB 頻寬
  NT$6,000/yr
  馬上訂購
 • 商務型WP主機

  • 5 GB SSD磁碟
   1個網站
   免費SSL
   100 GB 頻寬
  NT$8,000/yr
  馬上訂購
 • 成長型WP主機

  • 10 GB SSD磁碟
   5個網站
   免費SSL
   200 GB 頻寬
  NT$12,000/yr
  馬上訂購
 • 管理型WP主機

  • 10 GB SSD磁碟
   一個網站
   免費SSL + 免費網址
   200 GB 頻寬
  NT$24,000/yr
  馬上訂購
包含在每個計劃
 • 先使用後付款,訂購後立刻開通使用,完全零風險!

Powered by WHMCompleteSolution